2020 YILI YAZ STAJI BAŞVURULARI
04 Şubat 2020

2020 Yılı Yaz Stajı Başvuruları

  • Yaz stajı başvuruları 01.01.2020 – 31.03.2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.
  • Başvurular hastanemiz eğitim birimine yapılacaktır.
  • Hastanemize staj kaydı yapacak olan öğrencilerin aşağıda yer alan belgelerle başvuru yapması gerekmektedir.

Gerekli belgeler ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

BELGELER

AÇIKLAMA

*Başvuru dilekçesi

Öğrencinin staj yapacağı dönemi gösteren dilekçe

Staj Sözleşmesi

Okul/Öğrenci/İşletme tarafından onaylı ve sözleşme maddelerinin yer aldığı staj sözleşmesi formu üç nüsha olarak tarafımıza getirilecektir.

*Öğrenci Belgesi

Döneme ait öğrenci belgesini e-devlet ya da ilgili okulun öğrenci işlerinden temin edecektir.

*İkametgâh Belgesi

Öncelik İlimizde okuyan öğrenciler ve ilimizde ikamet edenler olacaktır. İkametgâh belgesi nüfus müdürlüğü ya da e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Öğrencinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olduğunu gösteren İşe Giriş Bildirgesi okuduğu üniversitenin öğrenci işlerinden temin edilebilecektir. Bu belge staja başlamadan önce tarafımıza teslim edilmelidir.

*İSG Eğitimi Aldığına Dair Sertifika/Belge Fotokopisi

Çok tehlikeli işyerlerinde çalışılabilmesi için İş sağlığı ve güvenliği belgesi ilgili üniversite ya da OSGB’ lerden alınmış olmalıdır.

**Kan Testleri

(HBsAg, Anti-HBs, Anti- HBc IgG, Anti-HCV, Anti-HIV) gibi testlerin yapılması staja başlamadan veya stajın ilk 2 günü içerisinde hastanemiz enfeksiyon hastalıkları uzmanından istenmelidir.


Tüm bunlarla beraber, ilgili mevzuatlar gereği ödeme yapılabilmesi için TC.Ziraat Bankası’ndan açılmış öğrenciye ait IBAN veya hesap numarası ibrazı gereklidir.


NOT:

Sağlık mensubu öğrenci staj süresi boyunca ilgili bölümün üniformasını giymek ve bütün öğrenciler öğrenci kimlik kartını yakasında bulundurmak zorundadır.

* Öncelikli olarak istenen belgeleri ifade etmektedir. İlk başvuru zamanında teslim etmeniz gereken belgelerdir. Bu belgeler olmadığında staj başvurunuz kabul edilmeyecektir.

**Sağlık mensubu stajyerleri hariç zorunlu değildir.