Acil Sağlık Hizmetleri
05 Mayıs 2023

Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması için yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

**     Hastanemizde acil servisleri 24 saat kesintisiz verilmektedir.

**     Acil servisler hayati öneme sahip tıbbi durumlar için kullanılır.

Acil servis çalışanlarımızın acil olmayan vakalarla meşgul olmamaları için gereken duyarlılık gösterilmelidir.

Hasta kayıt kabul işlemleri:Acil servise ayaktan başvuran, ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.

Acil servis girişlerinde hastaların transferine yardımcı olacak hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri bulunmaktadır. İhtiyacı olan hastalarımız için sedye ya da tekerlekli sandalyeyle, yürüyebilenler ise yürüyerek Triaj birimine alınır.

Triaj:Acil servislerdeki triajın amacı; hastaların yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırma, hastaların güvenliğini ve acil serviste daha hızlı bir şekilde değerlendirilebilmelerini sağlamaktır..


**  Müdahaleler triaj sırasına göre yapılır.

**  Triajı, görevli sağlık personeli yapar.

**  Hasta triaj sonrası uygun acil bölümüne alınır.

**  Hastanın aciliyetine göre muayene ve/veya müdahale yapılır.

Triajda Renk Kodlaması

Hastaların aciliyet durumlarına göre sınıflandırılması işleminin renklerle anlatılmasıdır.

ÖNCELİK

YARDIM

RENK ŞİFRESİ

TANIMI

BİRİNCİ DERECE

ACİL

KIRMIZI

YAŞAMINI YA DA UZVUNU KURTARMAK İÇİN ACİL MÜDAHALE GEREKSİNİMİ VAR

İKİNCİ DERECE

GECİKTİRİLEBİLİR

SARI

HASTANIN ACİL BAKIMA GEREKSİNİMİ VAR AMA HAYATİ TEHLİKE YOK

ÜÇÜNCÜ DERECE

BEKLYEBİLİR

YEŞİL

KİŞİLERİN YARALANMALARI ÇOK HAFİF, KENİLERİ GİDEBİLİR

DÖRDÜNCÜ DERECE

ÖLMÜŞ YA DA KAYIP VAKA

SİYAH

HASTALARIN YAPILACAK HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDECEKTİR; YA DA YAŞAMSAL BULGULARI ALINAMIYORDUR (ÖLÜDÜR)

«    RENK KODLAMASINA GÖRE BEKLETİLİRSİNİZ VEYA HEMEN MÜDAHALE İÇİN MUAYENEYE ALINIRSINIZ.

Yeşil barkodlu hasta isenizsıranız geldiğinde bekleme salonunda bulunan tv ekranlarında isminiz yanar bu şekilde muayene odasına alınırsınız.

Hekim muayenesinin ardından size tedavi uygulatıp gönderebilir; reçete verebilir ya da kısa süreli takip için müşahadeye alınırsınız. Müşahadeye alınacaksanız görevli personel sizi yönlendirecektir. Acildeki ekip sizin için gerekli tüm müdahaleyi yapar; gerekirse diğer branşlardan hekim çağrılır.

Sarı barkotlu hasta isenizöncelik sırasına göre acil polikliniğinin kapısının üzerinde buluna tv ekranlarından daha kısa sürede isminiz yanar bu şekilde muayene odasına alınırsınız.

Ä   Krımızı barkodlu hastalar direk olarak muayene odasına alınır.


Acil serviste kayıt işlemleri muayeneye giren hastanın varsa hastaların yakınları tarafından yürütülür. Hasta yakınlarından kayıt işlemleri için kayıt bankosundaki   sekretere yardım etmesi istenir. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu işlem acil servis sekreteri tarafından bilgisayara giriş kaydı yapılarak sisteme işlenir.

Adli olarak gelen kişini kaydı yanındaki polis veya jandarma tarafından yapılır.

Hasta yurt dışında çalışan sigortalı  ise SGK İl Müdürlüğünden verilen sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir.Eğer tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaşılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması istenir.


Hasta Müşahade Süreci:

Hekim gerekli gördüğü takdirde takip ve tedavi amacıyla hastayı müşahade odasında bir müddet takip edebilir. Müşahade odasında görevli sağlık personeli hastanın yaşamsal bulgularının takibini, tedavisini yapar. Kan tetkikleri alınarak laboratuara gönderir, radyolojik tetkik istendi ise personel eşliğinde ya da bizzat eşlik ederek ilgili tetkikin çekilmesini sağlar.

Tüm tetkik ve tedavi işlemleri sonrasında;


**Hekiminiz hastanın hastanede yatmasına karar verebilir. Yatış işlemleri kat sekreteri ile koordineli olarak acil sekreteri tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir ve gerekli formlar hekim tarafından doldurulur. Hasta direkt olarak yatacağı servise yönlendirilir.

**Hastanenin mevcut yataklarının dolu olması veya daha özellikli tetkik ve tedavi uygulanması gereken durumlarda, hasta başka bir hastaneye de sevk edilebilir. Bu durumlarda mümkün olduğunca hasta ve yakınlarının tercihi göz önüne alınarak bir hastane seçilir. Hekim tıbbi ve diğer gerekli bilgileri içeren hasta bilgi notu (epikriz) oluşturur ve ambulans ile sevki gereken hastalar için 112 komuta merkezi ile irtibata geçilerek sevk işlemleriniz tamamlanır.

**Hasta , acil servis içinde kargaşanın ve kalabalığın önlenmesinin yanı sıra, mahremiyet koşullarının da uygun şeklide sağlanabilmesi için, hastanın yanında sadecetek bir yakınınbulunması  önem arz etmektedir. Acil servisteki hastanın rızası alınmak kaydıyla, tıbbi durumu hakkında hem doktor hem de hemşirelerimiz tarafından yakınlarına aralıklı olarak bilgi verilir..