Etik Komisyonu
17 Ekim 2022

                 Kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, kamuda etik kültürünü yerleştirmek, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle, kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye haklı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 25/05/2004 tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve uygun olarak düzenlenen 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik uyarınca; İlçemizde yasa kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personel etik davranışları konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak, etik uygulamalarını değerlendirmek ve yasada verilen diğer görevleri yerine getirmek, "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" ile işbirliği içinde özveri ile çalışmak üzere aşağıda tabloda adı, soyadı ve unvanları belirtilenler ile "Didim Kaymakamlığı Kamu Görevlileri Etik Komisyonu" oluşturulmuştur.

etik.JPG