Ameliyathane,Yoğunbakım ve Doğum Hizmetleri
05 Mayıs 2023

AMELİYATHANE
Hastanemiz binasında 2 genel ve 1 lokal olmak üzere 3 ameliyat salonumuz mevcuttur. Farklı branşlarda uzman doktorlarımız A, B, C, D, E sınıfı ameliyatlar yapmaktadır. Genel veya lokal anestezi uygulanmaktadır. Ameliyathanemizde son sistem cihazlarla bilgili ve tecrübeli elemanlarla her türlü ameliyat yapılmaktadır. Diz, Kalça protezi ameliyatları ve diğer Ortopedik ameliyatlar, Kadın Doğum ameliyatları, Kulak Burun Boğaz ameliyatları, Genel Cerrahi, Üroloji ameliyatları yapılmaktadır. Ameliyathanemizde Anestezi ve Reanimasyon uzmanları, Anestezi teknisyenleri, Ameliyathane hemşireleri, Ameliyathane hizmetli personeli hizmet vermektedir. Ameliyathanemizde ameliyat hizmetleri genel olarak tüm vakalar mesai saatleri içinde ve acil vakalarda 24 saat kesintisiz olarak verilir. 

YOĞUN BAKIM
Hastanemizde 4 yataklı 1. seviye 7 yataklı  2. seviye  Genel Yoğun Bakım Servisimiz bulunmaktadır.
DOĞUMHANE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, doğum öncesi nitelikli gebelik izlemi, riskli gebeliklerin takibi gibi uzman ve konularında deneyimli doktorlar tarafından hizmet verilmektedir. Polikliniğimizde Gebe USG, jinekolojik USG v e muayene hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Patolojik numuneler alınıp, gerekli takipler yapılmaktadır. Ayrıca yatarak takibi gereken hastalarımız servisimizde takip edilmektedir.