T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Didim Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Didim Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Sorumlulukları?

Güncelleme Tarihi: 16/10/2017

1. Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

2. Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını,

Daha önce geçirdiği hastalıkları,

Yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,

Eğer varsa halen kullandığı ilaçları,

Tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hasta; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hasta; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir.

Hasta; sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu bilmelidir.